Güncellendi

Zaman Aşımı Süreleri Ne Şekilde İşler ?


Vergi Usul Kanununa Göre; Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.

İleitşim Formu