Güncellendi

K.D.V. MATRAH ARTIRIMI NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI AŞAĞIDAKİ ÖRNEK İLE AÇIKLANMIŞTIR


Değerli Okurlarımız;
 

 

 

 

 

ARTIRIMA

 

 

 

 

TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER MATRAH

HESAPLANAN

ESAS

 

ÖDENECEK VERGİ

YIL

DÖNEM

K.D.V. MATRAHI

K.D.V.

MATRAH

ORAN

 

2011

OCAK

526.323,30

84.621,00

 

 

 

2011

ŞUBAT

236.523,00

42.156,00

 

 

 

2011

MART

34.698,00

5.999,00

 

 

 

2011

NISAN

23.654,00

3.900,00

 

 

 

2011

MAYIS

23.986,00

3.900,00

 

 

 

2011

HAZIRAN

782.100,00

139.563,00

 

 

 

2011

TEMMUZ

125.363,00

21.500,00

 

 

 

2011

AĞUSTOS

36.980,00

5.600,00

 

 

 

2011

EYLÜL

14.752,00

1.560,00

 

 

 

2011

EKIM

98.560,00

7.885,00

 

 

 

2011

KASIM

124.563,00

6.228,00

 

 

 

2011

ARALIK

123.452,00

98.500,00

 

 

 

   

2.150.954,30

421.412,00

421.412,00

3,50

14.749,42

• Mükellefler her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) 
hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden
2011 yılı için %3,5,
2012 yılı için %3, 
2013 yılı için %2,5, 
2014 yılı için %2 
2015 yılı için %1,5 
oranından az olmamak üzere KDV türünden vergi artımı yapacaklar. 
Bizim örneğimiz ile devam edecek olursak,2011 Yılı K.D.V. Beyannamelerine göre Hesaplanan Katma Değer Vergimiz 421.412,00-TL dir (Bu rakamı her yıl için emsal olarak kabul ederek örneğimize devam edeceğiz,her yılın Hesaplanan Katma Değer Vergisi farklıdır,verilen Beyanlardan tespit edilecek)
Buna göre 
2011 Yılı için- 14.749,42-TL Ödenecek Vergi Çıkar
2012 Yılı için- 12.642,36-TL Ödenecek Vergi Çıkar
2013 Yılı İçin- 10.535,30-TL Ödenecek Vergi Çıkar
2014 Yılı için- 8.428,24-TL Ödenecek Vergi Çıkar
2015 Yılı için- 6.321,18-TL Ödenecek Vergi Çıkar

S.M.M.M Türkan YILMAZ
Bilirkişi

İleitşim Formu