Güncellendi

KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI AŞAĞIDAKİ ÖRNEK İLE AÇIKLANMIŞTIR


 

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

 

MATRAHI

 

MATRAHI

 

 

 

 

ARTIRIMINA

ALT

ARTIRIMINA

 

 

YILLAR

ORAN

ESAS TUTAR

SINIR

ESAS TUTAR

ORAN

ÖDENECEK VERGİ (Yıl Bazında)

 

Kurumlar Vergi Beyannamesinden "GENEL ORANA TABİ MATRAH " Sütunundan alınacak)

 Oran Sabit

(Kurumlar Vergisi Matrahı x Oran) 

 Sınır Sabit

(Kurumlar Vergisi Matrahı x Oran)        (Verginin Alt Sınırdan Daha düşük hesaplanması durumunda ALT SINIR ESAS alınır) 

Oran Sabit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

224.136,20

35%

78.447,67

28.000,00

78.447,67

15%

11.767,15

2012

569.321,20

30%

170.796,36

29.650,00

170.796,36

15%

25.619,45

2013

82.569,00

25%

20.642,25

31.490,00

31.490,00

15%

4.723,50

2014

412.369,00

20%

82.473,80

33.470,00

82.473,80

15%

12.371,07

2015

152.369,30

15%

22.855,40

37.940,00

37.940,00

15%

5.691,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Ödenecek Vergi altı,dokuz,on iki veya on sekiz eşit taksit ile ikişer aylık dönemler halinde ödenebilir;

2-Matrah ve KDV artırımı, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılmalı.(En geç Ekim ayının sonuna kadar artırımlar yapılmalı)
3- Artırımda bulunulan yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamaz.
4- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.
5- Artırımda bulunulan vergi türü için ilgili yıllarda vergi incelemesinin yapılmaması bu dönemlere ait defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü kaldırmaz.
6- Vergi idaresinin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır.
7- Gelir vergisi, Kurumlar vergisi veya KDV türünden yapılacak artırımlarda damga vergisi alınmayacak.
8- 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah ve vergi artırımından yararlanamazlar.

İleitşim Formu