Güncellendi

Şirketler Arasında Organik Bağ Ve Çalışanların Birlikte İstihdamı


Değerli okurlarımız,

 

             Aynı adreste değişik isimler adı altında faaliyet yürüten .Ticaret sicil kayıtlarından şirketlerin hakim sermaye ortakları ile diğer şirketin ortaklarının aynı olması, şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı adreslerinin aynı olması, faaliyet konularının aynı olması, aynı adreste faaliyet göstermeleri hallerinde organik bağdan söz edilebilir. 
           Firmaların ticari merkezleri, faaliyet alanları ve yönetim kurulu üyelerinin aynı kişiler olması, davacının ara vermeksizin bir şirketten diğerine geçiş yapması, kesintisiz çalışmaya devam etmesi hallerinde şirketler arasında organik bağ bulunmaktadır.
Bir şirketin kapatılarak kapanan şirketin çalışanlarının aynı ortaklara bağlı başka şirkette çalıştırılması halinde de organik bağdan hareket etmek gerekir. 
        Tüm şirketlerin idare müdürlüğünün aynı şahıs tarafından yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı binanın girişinde verilen güvenlik hizmetleri, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmetlerinin yine tüm işverenlere karşı verilmesi, işçinin bütün şirketlere aynı anda hizmet etmesi halinde, ücret işverenlerin biri ya da birkaçı tarafından ödense veya sosyal sigorta priminin başka bir işverence yatırılsa bile birlikte istihdam söz konusudur.

Organik bağ ve birlikte istihdam hallerinde bütün şirketler işçilik alacaklarından müteselsilen sorumludurlar.

Aşağıdaki örnek rapor da daha net olarak anlaşılacaktır;
ÖRNEK:

DAVACI : Ç.D
DAVALI : 1- ) N.. K.. P... ve Tic. Ltd.Şti.
                2-) İ.. K.. K.. San.ve Tic. A.Ş.
                3-) P.. K.. Paz. Tic.t Ltd.Şti.
A:) Şirketler arasında organik bağ bulunup bulunmadığı hususunda;

1-) Davacı vekili, 01/01/2000 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının davalılardan İ.. K.. Kimya San.ve Tic. A.Ş.’de fiilen "güzellik uzmanı" olarak çalıştığı , fakat N.. K.. Paz.ve Tic. Ltd.Şti. sigortalı olarak gösterildiği , davacının davalı şirketlerde 17 yıl çalıştığı , firma sahiplerinin kanunun arkasına dolanarak N.. K.. Paz.ve Tic. Ltd.Şti.ni tasfiyeye sokarak ,aynı adreste davalı İ..K.. ürünlerini satan P.. K.. Paz. Tic.Ltd.Şti. isimli başka bir şirket kurarak aynı işi yapmaya devam etmişlerdir.Aynı adreste aynı iş kolunda ortakları aynı olan veya akraba olması,her üç şirketin ticaret sicil kayıtlarına bakıldığında İ.. K.. Kimya San.ve Tic. A.Ş. ile N.. K.. Paz.ve Tic.Ltd.Şti.ni ortaklarının aynı olduğu , aynı işyeri adresinde kurulu olduğu , yine bu iki şirketin ortağı olan A.S. ile P.. K.. Paz. Tic. Ltd.Şti.'nin ortaklarından S.S.nın aynı zamanda İ.. K.. Kimya San.ve Tic. A.Ş. de ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu A.S. ile aynı soy isme sahip olduğu görülmektedir.Her üç şirketin ortakları aynı veya birer ortağı ya karı-koca yada akrabadır,aynı adreste,aynı faaliyet alanında yeni bir şirket kurulmuş olması , ortaklarının akraba olması , davalı N..'ın borçlarını ödemekten kaçınmak için P.. K.. Paz. Tic.Ltd.Şti.nin kurulmuş olduğunu iddia etmiştir.Bu durumda artık tüzel kişilik perdesinin aralanması ilkesinin uygulanması gerekmektedir. N.. K..k Paz.ve Tic.Ltd.Şti.ni merkez adresinde kurulan P.. K.. Paz.Ticaret Ltd.Şti.nin N.. K.. Paz. ve Tic.t Ltd.Şti. nin işlerini yapmaya devam etmektedir.(özellikle İ..K.. markalı ürünleri satmaya devam etmiştir) Bu durum göz önüne alındığında perde önünde davalılardan P.. K.. Paz. Tic.t Ltd.Şti.nin göründüğü ,3. şahıs korumasından yararlanmak amacıyla farklı şirketler kurulduğu , farklı kişilerle muvazaalı işlemlere girişildiği.Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi ile tüzel kişilik kurumunun kötüye kullanılması söz konusudur, Tüzel kişilik perdesinin kaldırılarak üyelerin borçtan sorumlu olması sağlanabileceği gibi aynı zamanda kardeş şirketler olarak tabir edilen ve ekonomik bağ içerisinde bulunan 3. şahısların da bahsi geçen borçlardan sorumlu olmaları sağlanabilecektir bu nedenlerden dolayı davalılar arasında fiili ve organik bağın varlığı iddia edilmiştir.

2)Davacı 
İ.. K.. Kimya San.ve Tic. A.Ş.'de çalışmıştır , P.. K.. Paz.Tic. Ltd.Şti ve N.. K.. Paz. ve Tic.Ltd.Şti.'nde çalışmamıştır.
A.S.’ nın N.. K.. Paz. ve Tic. Ltd.Şti'nde ortaklığı bulunduğu,bu şirketlerin çok uzun zaman önce kurulmuş olup , ticari iş yapmışlardır. Davacının, bu şirketlerin danışıklı olarak mal kaçırmak amacıyla kuruldukları iddiası yerinde değildir.
Şirket borçlarından dolayı ortakların sorumluluğuna gidilemeyeceği Ticaret Kanunun 573. Maddesinde
"Ortaklar,şirket borçlarından sorumlu olmayıp..." açıkça düzenlenmiştir. 
Şirket borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu kanunda belirtilen hallerde ancak kamu alacaklarının tahsili için geçerlidir.

3 ) Değerlendirme;
3.1.-) Davalı Şirketler arasında Organik Bağı Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi.
Davalı Şirketler olan ; 
İ.. K.. KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ve N.. K..PAZ.VE TİC. LİM. ŞİR., ve P..K.. PAZ. TİC. LİM. ŞİR.LERİ arasında, İstanbul Ticaret Odası Kayıtları ve Şirket kayıtları üzerinde yerinde yapılan incelemede , aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
a-) İ..K.. KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN Adresi, 01/Eylül/1000 Tarihli , 1111 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesine Göre ; Gök Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No.169/69 Eyüp / İstanbul.
Faaliyet Alanı, Meslek Grubu 7 KOZMETİK, Firmanın İş Konusu ise,Kozmetik ve Kimyevi Maddelerin yurt içinde üretimini,alımını, ve satışını yapmak ve 12.6.1997 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler. Nace Kodu: 20.42.03 (Rev.02)-Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün,manikür/pedikür müstahzarı,güneş koruyucu ürünler , dudak ve göz makyajı ürünü,banyo tozu kozmetik ürünler dir. Ortakları, F.. Y.. Ö.. - Yönetim Kurulu Başkanı, A.. S. - Yönetim Kurulu Üyesi,S.. S.. - Yönetim Kurulu Üyesi, Yetkililer, F.. Y.. Ö.. Ticaret Odasına Kayıt Tarihi, 10/01/1980 
b-) N..K.. PAZ. VE TİC.LTD.ŞTİ.'NİN Adresi, 08/Eylül/2000 Tarihli , 7000 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesine Göre ; Gök Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No.169/69 Eyüp / İstanbul.
Faaliyet Alanı, Meslek Grubu 7 KOZMETİK, Firmanın İş Konusu ise, Her türlü şampuan , sıvı ve katı sabun , saç kremi,el ayak tırnakicilt, göz saç ve vücut bakımı için temizleyici.... ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Nace Kodu: 46.45.01 (Rev.02)-Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) Ortakları, F.. Y.. Ö.. ve A.. S.. ,Eski Ortakları, S..S.. ve Yetkililer, F.. Y.. Ö.. ,Ticaret Odasına Kayıt Tarihi, 03/03/2000 
c-) P.. K.. PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.'NİN Adresi, 16/Kasım/2013 Tarihli , 8000 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesine Göre ; Ara Mah. Kürekçiler Sokak No:1333 Kat:1 No:2 Karaköy Beyoğlu İstanbul. Kuruluş Adresi, Gök Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No.169/69 Eyüp / İstanbul.
Faaliyet Alanı, Meslek Grubu 7 KOZMETİK, Firmanın İş Konusu ise, Kozmetik Güzellik müstahzaratı vücut ve cilt bakımı ürünleri kolonya parfüm ... alımı satımı... ve ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Nace Kodu: 46.45.01 (Rev.02)-Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) Ortakları, S.. S.. ve B..M..,Yetkililer, B.. M.. ,Ticaret Odasına Kayıt Tarihi, 16/04/2011

Davalı şirketlerden, İ.. K.. Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile N.. K.. Paz. ve Tic. Ltd.Şti nin aynı adres olan Gök Mah.i Cumhuriyet Cad. No.169/69 Eyüp / İstanbul adresinde faaliyet gösterdikleri, P.. K.. Paz. Tic. Ltd.Şti'nin de kuruluş adresinin Gök Mah. Cumhuriyet Cad. No.169/69 Eyüp / İstanbul olduğu ancak, 16/Kasım/2013 Tarihli, 8000 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesine Göre ; adres değişikli yaparak faaliyetlerini Ara Mah. Kürekçiler Sokak No:1333 Kat:1 No:2 Karaköy Beyoğlu İstanbul adresinde devam etmiş oldu anlaşıldığı.

Faaliyet alanları ," Kozmetik ve Kimyevi Maddelerin yurt içinde üretimini,alımını, ve satışını yapmak ve 12.6.1997 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler." Her türlü şampuan , sıvı ve katı sabun , saç kremi,el ayak,cilt, göz saç ve vücut bakımı için temizleyici.... ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler." Kozmetik Güzellik müstahzaratı vücut ve cilt bakımı ürünleri kolonya parfüm ... alımı satımı... ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler." olarak belirtilmişti , keza N..K.. Paz. ve Tic. Ltd.Şti nin ve P..K.. Paz. Tic. Ltd Şti'nin NACE KODLARI 46.45.01 (Rev.02)-Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) aynıdır. İ.. K.. Kimya San. ve Tic. A.Ş'nin NACE KODU ise Nace Kodu: 20.42.03 (Rev.02)-Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün,manikür/pedikür müstahzarı,güneş koruyucu ürünler , dudak ve göz makyajı ürünü,banyo tozu kozmetik ürünler dir.

Ortak ve Temsilcileri de İ.. K.. Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile N..K.. Paz. ve Tic. Ltd.Şti nin , F.. Y.. Ö.. olduğu , P.. K.. Paz. Tic. Ltd Şti'nin, B..M.. olduğu anlaşılmıştır.

Davalı tarafın aynı adreste değişik isimler adı altında faaliyet yürüttükleri , farklı isimlerle şirket ve işletme kurdukları ,görülmektedir.

Ticaret sicil kayıtlarından şirketlerin hakim sermaye ortakları ile diğer şirketin ortaklarının aynı olması, şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı adreslerinin aynı olması, faaliyet konularının aynı olması, aynı adreste faaliyet göstermeleri hallerinde organik bağdan söz edilebilir.
Firmaların ticari merkezleri, faaliyet alanları ve yönetim kurulu üyelerinin aynı kişiler olması, davacının ara vermeksizin bir şirketten diğerine geçiş yapması, kesintisiz çalışmaya devam etmesi hallerinde şirketler arasında organik bağ bulunmaktadır. Bir şirketin kapatılarak kapanan şirketin çalışanlarının aynı ortaklara bağlı başka şirkette çalıştırılması halinde de organik bağdan hareket etmek gerekir.

Tüm bu veriler doğrultusunda, takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere her üç şirketinde kuruluş adreslerinin aynı olması , her ne kadar nace kodları farklı olsa da fiilen aynı meşkale konuları ile iştigal etmeleri, her üç şirketinde İ.. K.. Kimya San. ve Tic. A.Ş nin ürenlerini satması , Ticaret sicil kayıtlarından şirketlerin hakim sermaye ortakları ile diğer şirketin şirket ortaklarının bir biri ile aynı olası ORGANİK BAĞ OLDUĞU kanaatine ulaşılmıştır.


B- Davalı Şirketler Arasında Birlikte İstihdamın Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun Değerlendirilmesi.

Dosyaya sunulan SGM yazısına göre ,davacının İ.. K.. KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş.'NDE 14.06.1996-31.08.2013 tarihleri arasında çalıştığı tespit edilmiştir, bu husus davalılar vekili tarafından da beyan edilmiştir.

Davalı şirketlerin üçünün de Gök Mah. Cumhuriyet Cad.No.169/69 Eyüp / İstanbul adresine kurulu olması ,
Şirket ortaklarının İ.. K.. Kimya San.ve Tic. A.Ş ile N.. K.. Paz. ve Tic. Ltd.Şti nin yöneticisinin F.. Y.. Ö.. olması , 
P.. K.. Paz. Tic.Ltd.Şti'nin ortaklarından , S.. S..’nın İ.. K.. Kimya San. ve Tic.t A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olması,
sebebi ile birlikte istihdamın söz konusu olduğu kanaatine varılmıştır.

Tüm şirketlerin idare müdürlüğünün aynı şahıs tarafından yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı binanın girişinde verilen güvenlik hizmetleri, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmetlerinin yine tüm işverenlere karşı verilmesi, işçinin bütün şirketlere aynı anda hizmet etmesi halinde, ücret işverenlerin biri ya da birkaçı tarafından ödense veya sosyal sigorta priminin başka bir işverence yatırılsa bile birlikte istihdam söz konusudur.

Organik bağ ve birlikte istihdam hallerinde bütün şirketler işçilik alacaklarından müteselsilsen sorumludurlar.

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

İleitşim Formu