Güncellendi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Değerli Okurlarımız,

Karar Sayı: 2016/9601

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı,Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

" a-) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen;

b-) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen;

c-) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen;

d-) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık ve Düzenleme Kurumunca tespit edilen;

e-) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet Borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen."

Parasal Değerlerin belirlenmesinde ,tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır.

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

İleitşim Formu