Güncellendi

EMEKLİ AYLIKLARINDA HESAPLAMA SİSTEMİ


Değerli Okurlarımız,

Emekli aylıkları ile ilgili hesaplama sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte aylık hesaplamaları kurum tarafından yapılmaktadır.

01/10/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile aylık bağlama oranın hesaplanması üç aşamada yapılmaktadır.5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlükten kalkmadı, 5510 sayılı kanun 506 sayılı kanun devamı niteliğinde olup, buna göre Emekli Aylıkları (A1) aylığı (A2) aylığı ve (B) aylığı olarak üç aşamada hesaplanmakta olup bu üç aylığın toplamıyla Emekli Aylığı olan (C) aylığını ulaşılmaktadır.

1-) (A 1) Aylığı dediğimiz ; (A1 )Aylığı 31/12/1999 tarihine kadar olan dönem için hesaplanan kısmi aylığı;(2000 yılı öncesi) (506 SK GM 82/1 a) maddesine göre hesaplanması. (2000 yılı öncesi ödenen prim gün sayımızı ve ödenen prim tutarlarımızın dikkate alındığı);
2-) ( A 2 ) Aylığı dediğimiz: ( A2 ) Aylığı 01/01/2000-2008/Ekim (hariç) arası kısmi aylığın hesabı (506 SK GM 82/1 -b) maddesine göre hesaplanması. ( 2000 yılı ile 2008 Ekim (hariç) dönemi arası prim gün sayımızı ve ödenen prim tutarlarımızın dikkate alındığı);
3-) ( B ) Aylığı dediğimiz: 2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın ( B ) hesabı ( 5510 SK M.29 - GM 2/b ) maddesine göre hesaplanması (2008 Ekim ve sonrası prim gün sayımızı ve ödenen prim tutarlarımızın dikkate alındığı) hesaplama şeklidir.

(A1)Aylığı, 506 Sosyal Sigortalar kanununa göre hesaplanması:
31/12/1999 tarihine kadar olan dönem için hesaplanan kısmi aylığı; (2000 yılı öncesi)

( A1) AYLIK = Gösterge X Katsayı X Aylık Bağlama Oranı (ABO) formülüne göre hesaplanacaktır.
Gösterge , gösterge tablosu ve üst gösterge tablosu olarak ikiye ayrılır,bu tablolardan kademe ve dereceye göre gösterge belirlenir.Katsayı en son 01/07/1999 tarihinde belirlenen 12.000 rakamıdır (sabittir), aylık bağlama oranı % 60'tır gün artışı ve yaş artışına göre artırılır Hesaplanan ABO %85'den fazla olamaz.

A2 ) Aylığı, 01/01/2000-2008/Ekim (hariç) arası kısmi aylığın hesaplanması: ( 506 SK GM 82/1 -b)

( A2 ) Tam Aylık Hesabında : ( Ortalama Yıllık Kazanç (OYK) X Aylık Bağlama Oranı (ABO) / 12 formülü uygulanarak hesaplanacaktır. Yıllık ortalama kazancı örnek olarak 32.162,93-TL olarak hesaplarsak. Bu durumda, dönem için tam aylığı 32.162,93-TL (yıllık kazanç) X % 43,00 (aylık bağlama oranı) / 12 ay = 1.152,50 TL olarak hesaplanmıştır. (A 2 )Kısmi Aylık Hesabında: Tam aylık X (2000-2008/Eylül (dahil) arasındaki prim ödeme gün sayısı / toplam prim ödeme gün sayısı ) formülüne göre hesaplanacaktır. Bu durumda, bu iki dönem toplam aylığı (A1 ) +( A2 ) kısmi aylıkların toplamından oluşmaktadır

( B ) Aylığı , 2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın ( B ) hesabı
( 5510 SK M.29 - GM 2/b )

İlgili dönem için örnek olarak aylık ortalama kazancı ise 1.050,00-TL olarak hesaplanmıştır.Bu durumda, Kısmi aylığa esas aylık :( Ortalama Aylık Kazanç (OYK) X Aylık Bağlama Oranı (ABO) formülüne göre hesaplanır.Bu dönem için Tam Aylığı 1.050,00TL (ortalama aylık kazanç) X % 29,89 (aylık bağlama oranı) = 313,89-TL olarak hesaplanmıştır.Kısmi Aylık: Tam Aylık X (2008/Ekim (dahil) sonraki prim ödeme gün sayısı / toplam prim ödeme gün sayısı) formülüne göre hesaplanır.

SMMM Türkan YILMAZ
Bilirkişi

İleitşim Formu