Güncellendi

Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Danışmanlık


Türkiye'de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar için;

- Şirket Kuruluşu

- Yatırım Teşvik Belgesi Alımı

- Muhasebe departmanının organizasyonu

- Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı

- Şirket satın almaları

- Lisans ve royalty anlaşmalarının hazırlanması

konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İleitşim Formu