Güncellendi

Muhasebe Hizmetlerimiz


Muhasebe Hizmetlerimiz;

* Muhasebe defter ve kayıtlarının Tek Düzen Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatına uygun şekilde tutulması, raporlanması.

*  Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

*  Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

*  Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

*  İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması.  Aylık Sigorta Prim ve Hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilmesi.

*  İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.  İşten ayrılan personelin işten çıkış işlemlerinin yapılması ,  Kıdem ve İhbar Tazminatları'nın hesaplanması;  SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

*  KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tahakkuk ettirilmesi.

*  Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. 

*  Her türlü şirket kuruluşları yapmak   - ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

*  Gerçek ve tüzel kişilere ait  şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

 

İleitşim Formu